Visie 2050

De raffinaderijen in Europa en in ons land hebben zich geëngageerd om concreet bij te dragen tot het realiseren van de klimaatdoelstellingen tegen 2050 door de CO2-uitstoot te verminderen en de economie en de burgers te voorzien van koolstofarme brandstoffen en andere producten die de samenleving nodig heeft. Een industrieel transitiekader naar een koolstofarme maatschappij moet ruimte bieden aan koolstofarme vloeibare brandstoffen, aan mogelijkheden van synergiën tussen sectoren en industrieën (clusterinitiatieven), dat allemaal binnen een coherent beleidskader op regionaal, federaal en Europees niveau.

De Europese petroleumsector heeft dan ook een ‘Visie 2050’ ontwikkeld die voorstellen aanreikt om bij te dragen tot het helpen behalen van de klimaatdoelstellingen. Meer informatie (in het Engels) over de visie ‘A pathway for the evolution of the refining industry and liquid fuels’: klik hier

Meer informatie over de visie 2050

Koolstofarme vloeibare brandstoffen

Video (Engelstalig)