Publicaties

In deze rubriek vindt u zowel publicaties van de Belgische Petroleum Federatie als van externe organisaties die van belang zijn in verschillende domeinen zoals klimaat, energie, industrie, brandstoffen van de toekomst, economisch belang van de sector, enz..

Dossiers

117 CAO 2017 2018

117 CAO Afwezigheid zonder motief

117 CAO overstap ploeg naar dag

117 CAO SWT NL FR 26062017

117 CAO SWT NL FR tussentijds 16052019

117 CAO SWT Verlenging

117 CAO Tijdskrediet

117 CAO Vervoerskosten

Visie 2050 van de petroleumsector

Visie van onze sector om de klimaatdoelstellingen te helpen realiseren

Vloeibare brandstoffen voor verwarming...toekomst ?

Hoog rendement stookolietoestellen en hybride installaties hebben hun plaats in de energiemix naar een lage koolstofmaatschappij.

Waarom de nieuwe generatie dieselvoertuigen aanvaardbaar zijn op de weg ? Ontdek het hier

De moderne dieselvoertuigen verdienen een plaats op onze wegen en in de LEZ omdat ze de luchtkwaliteitsnormen respecteren! Beleidsmakers moeten bewust zijn van deze wetenschappelijke realiteit.

Cijfers

Rapporten

BPF politiek memorandum 2019

Het politiek memorandum 2019 van de Belgische Petroleum Federatie.

CO2 daling bij vrachtwagentransport

Cerulogy Report 2019: Using the heavy duty CO2 standard to drive investment in fuel decarbonisation

Fuels Europe Vision 2050

Refinery 2050: Conceptual Assessment

Onderzoek naar opportuniteiten  en uitdagingen voor de raffinage-industrie in de EU om over te stappen naar een koolstofarme economie. Studie van het onderzoeksbureau Concawe.

Dit rapport is het tweede in een reeks publicaties die opportuniteiten en uitdagingen voor EU-raffinaderijen onderzoeken om technologieën en grondstoffen te integreren die de fossiele koolstofintensiteit van aardolieproducten verminderen.

Rapport beschikbaar in het Engels

 

Studies

A Comparison of mass electric vehicles adoption and low-carbon intensity fuels

Studie van Ricardo die een vergelijking maakt van de daling van de CO2 emissies waarbij 2 scenario's worden vergeleken: één met een volledige elektrificatie van de personenwagens en één met low-carbon vloeibare brandstoffen.

A Pathway for the evolution of the refining industry and liquid fuels

The global demand for liquid hydrocarbons – as fuels for transport, as petrochemical feedstock and for other uses – is expected to increase until at least 2040. These products have an unrivalled energy density and are easy to transport, making them an ideal means to carry and store energy. While alternatives are being developed for some of their current uses (e.g. in passenger cars, where electrification is expected to play a major role), liquid hydrocarbons remain difficult to replace in heavy-duty and  marine transport, in aviation and as a feedstock for the petrochemical industry. 

Real Driving Emissions of Euro6 Diesel Passanger Cars and their Impact on Uban Air Quality

Study from research centre Concawe. Concawe commissioned two studies in 2017 to determine the expected emissions from the latest Euro 6 diesel passenger cars (including Euro 6d certified since September 2017) under the new testing methodology and to understand how the emissions from these new diesel cars would impact ambient air quality compliance when compared with zero emission vehicles (ZEV).